NE!
WS
                  

19 millió forintos ösztöndíj forgatja fel a magyar irodalmi életet


Többen eleve kérték, hogy ne is jelöljék õket.
Mások azután jelezték, hogy nem kérnek az ösztöndíjból, miután megkapták.
Sokan pedig többek szerint is csak a hûségük miatt kapták meg az ösztöndíjat, amit rossz magaviselet esetén elvehetnek, és aminek az odaítélésében a „megveszekedett orbánista” Demeter Szilárdnak vétójoga van.

A Petõfi Irodalmi Múzeum (PIM) idén indította el a nemrég elhunyt Térey Jánosról elnevezett ösztöndíját. Ezt a „35 és 65 év közötti, magyar nyelven alkotó szerzõk kapják abból a célból, hogy nyugodtabb alkotói körülményeket biztosítson számukra a Múzeum”, ami „a legkiválóbb kortárs szerzõk tevékenységét alkotói pályájuk minden szakaszában támogatni” szeretné.

A szakmai kuratórium (pdf) – aminek az elnöke Térey özvegye, és a tagjai az írószervezetek, az Emmi, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a PIM delegáltjai – többfordulós, titkos szavazással választotta ki az írókat a legfeljebb 5 éves alkotói ösztöndíjra, amit a PIM biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programjában. Az ösztöndíj havi összege az Akadémia tagjainak juttatott mindenkori felhasználási díj 90 százaléka, idén bruttó 320 ezer forint. Vagyis öt év alatt fejenként összesen több mint 19 millió forint, ez szokatlanul nagy összeg, és hosszú idõtáv.

A Térey-ösztöndíjra összesen 330 embert jelöltek, a 30 kiválasztott mellett a 15 fõs tartaléklista azért készült el, hogy ha Demeter Szilárd, a PIM fõigazgatója – akit januártól újabb két évre a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyûjtemények integrált fejlesztéséért felelõs miniszteri biztossá neveztek ki – él a vétójogával, vagy más okból csökkenne a Térey-ösztöndíjasok száma, akkor a tartalékosok elõre léphessenek. „Demeter Szilárd nem vétózott, sõt javaslatára a Térey Ösztöndíjbizottság úgy döntött, két évre mind a negyvenöt kiválasztott író megkapja a Térey-ösztöndíjat” – közölte a PIM a díjazottak névsorát. A bizottság, ami a kuratóriumnál szûkebb összetételû, 2 év múlva, 2021 végén értékeli a Térey-ösztöndíjasoknak az ebben az idõben alkotott irodalmi munkásságát, és legalább 5 ösztöndíjassal nem hosszabbítják meg a szerzõdést, majd a többieknek is évente kell kérniük a szerzõdésük meghosszabbítását.

(Egyébként a PIM bonyolítja le például a Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjat is, amit 1984 után született írók, irodalmárok kaphatnak a szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz. A PIM szerint az „ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvezõ feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez”. Ez viszont csak egy évig jár, és havi 200 ezer forintot jelent.)
Akik nem kértek az ösztöndíjból

A 34 éves Bartók Imre, miután megtudta, hogy õt is jelölték, bejelentette, hogy nem veszi át a díjat. „Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit, annak átláthatatlanságát, az azt életre hívó Demeter Szilárd személyét, és nem hiszem, hogy itt és most ebben a formában kellene támogatni azt a kultúrát, amelyet egyébként DSZ példaképe és fõnöke az egész trollapparátusával tudatosan és szisztematikusan rombol körülöttünk” – írta Bartók, akinek a helyére Demeter Szilárd ajánlására a Nyugalom és az A vége szerzõje, Bartis Attila került, aki elfogadta a díjat.

Bartók azóta azt is megírta, hogy a bejelentése utáni napon visszavonta a részvételét az Irodalom Éjszakáján a szervezõ Külgazdasági és Külügyminisztérium. A minisztérium a szervezõknek ezt a koncepció megváltozásával indokolta, de ahogy azt Gy. Németh Erzsébet írta: „más jele a koncepció megváltozásának nem volt, a sajtóból azt is tudhatjuk, hogy a program szakmai elõkészítõi a döntéssel nem értenek egyet”. A humán területekért felelõs fõpolgármester-helyettes levélben fordult a KKM-hez, „hogy tegye nyilvánossá, milyen szakmai megfontolás, milyen koncepcionális változás indokolja a Budapest által is támogatott program átalakítását, amelyek alapján Bartók Imre hirtelen rossz döntésnek bizonyult a szakma támogatása ellenére”. „Ennek hiányában okkal gondolhatják a kultúraszeretõ polgárok, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kultúrharcot vív” – írta.

A HVG is megkereste a KKM-et, ami a válasza alapján megsértõdött Bartók nyilatkozatán:

„Bartók Imre Facebook-posztjában egyértelmûvé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek.

Ezért, bár korábban az általunk igen tisztelt írói munkásságának egy elemét választottuk ki arra, hogy az Irodalom Éjszakáján a magyar irodalmat képviselje, késõbbi üzenetét megértettük, és nem volt más választásunk, mint új koncepcióval nekivágni a KKM társfinanszírozásában és részvételével zajló Irodalom Éjszakája projektnek.

Amennyiben Bartók Imre jelzi, hogy véleményét félreértettük, és mégsem jelent számára problémát a KKM által a programba delegált szerzõként részévé válni a hivatalos állami kulturális diplomáciának, örömmel jelezzük a szervezõknek, hogy továbbra is az õ szövegével kívánjuk képviselni a magyar irodalmat.”

A 46 éves Csehy Zoltán sem vette át az ösztöndíjat, a Dunsztnak errõl azt mondta, két okból döntött így, egyrészt „sem a döntnökök személye nem ismert, sem a döntés kritériumai nem voltak világosak”, és mivel „a gyõztesek között közmegbecsülésnek örvendõ, jelentõs alkotók és közismert irodalmi élõsködõk egyaránt szerepeltek, sõt akadt olyan személy is, akinek »irodalmi« tevékenysége egy pályakezdõ színvonalát is alig éri el, s akinek a köteteit fellépésétõl kezdve negatív kritikai visszhang kíséri, a bizottság tagjait gyaníthatóan aligha irodalomesztétikai szempontok vezették”.

Másrészt pedig más tudományos és irodalmi tervei vannak, és ezeket nem szerzõdésekhez kötött feltételek közt szeretné megvalósítani. „Kétségtelen, hogy a politika frusztrált, szinte a hisztérikusságig felfokozott kulturális közeget teremtett körénk: de épp ilyenkor kell megõrizni a belsõ nyugalmat és a külsõ higgadtságot” – mondta.

Csehy elõször arra gondolt, hogy az ösztöndíjat átveszi, majd eljuttatja egy arra érdemes irodalmi alapítványhoz, mondjuk beszállna vele a Baumgarten-díjba, de „a szerzõdés szigorú és egyértelmû feltételeit áttanulmányozva ez lehetetlen vállalkozásnak tûnt”, így csak azt tudta tenni, hogy nem írja alá. „Egy verskötetet-tervet máshol is megpályáztam, ahol világosak a feltételek. Vagy megkapom, vagy nem. Az ösztöndíj ne legyen alibi: ennyi idõ alatt két verskötetet nem tudok színvonalasan megírni, és szeretem, ha a közlés, a felolvasások, az irodalmi közszereplések joga nálam marad, ha az ösztöndíj adományozója és kedvezményezettje egyaránt szolgál, mondjuk (hangozzék bár patetikusan) konkrétan a nívós magyar irodalmat szolgálja, és nem kegyet oszt vagy megrendel, nem tékozol és összehány, hanem épít és befektet” – mondta.

Szerdán a Litera megírta azt is, hogy újabb három ember, Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szõcs Petra jelentette be, hogy nem kívánják elfogadni a Térey-ösztöndíjat.
„A díj 50 százaléknál nagyobb arányban politikai kifizetõhely”

Péterfy Gergely pedig többek között azt írta, az ösztöndíj még jobban megosztja a hazai írótársadalmat, és szerinte „elképesztõ, bár borítékolható volt, hogy a díj 50 százaléknál nagyobb arányban politikai kifizetõhely”.

A Magyar Narancsnak többen sérelmezték, hogy Orbán János Dénes és a környezetébõl többen is bekerültek az ösztöndíjasok közé, pedig a jelölés egy korai szakaszában úgy lehetett tudni, kizáró ok lesz a tagság a közpénzzel feltöltött Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-ben és az MMA-ban. A KMTG honlapja oktatók vagy mentorok között sorolja a díjazottak közül OJD mellett Farkas Wellmann Endrét, Lõrincz P. Gabriellát, Nagy Koppány Zsoltot, Sántha Attilát, Zalán Tibort és Végh Attilát. De ösztöndíjat kapott Fekete Vince költõ is, aki 2014 óta az MMA rendes tagjaként állami életjáradékot kap.

A Magyar Narancs tud olyan díjazottról is, aki elfogadja az ösztöndíjat, de a pénz jelentõs részébõl nehéz anyagi helyzetben lévõ kulturális szervezeteket, intézményeket akar támogatni, viszont nem szeretné, ha emiatt megvonnák tõle az ösztöndíjat, ezért kért névtelenséget.

Szkárosi Endre, a Szépírók Társaságának elnöke a Magyar Narancsnak azt mondta: volt vita arról, hogy részt vehetnek-e a folyamatban, de belementek, mert „több középgenerációs írótársuknak óriási anyagi segítséget jelent az ösztöndíj”. Náluk hárman-négyen, a Fiatal Írók Szövetségénél ketten jelezték, hogy nem kérik a jelölést.

Karafiáth Orsolya azt mondta a lapnak: „Mindenki azzal jön, hogy Térey is középen állt, a megbékélés, a hidak építésének fontosságát hangsúlyozta. De az nem hídépítés, hogy néhány minõségi írót is bevesznek, csak azért, hogy OJD-nek és körének osztogathassák a díjakat.”

Peer Krisztián költõ azt mondta, saját kérésére nem terjesztették fel az ösztöndíjra: „Számomra evidencia, hogy nem bizniszelünk sem a NER-rel, sem annak komisszárjaival. A reálpolitizálás: önfeladás. Bár kulturális vonalon a dilettáns kapkodás jellemzi leginkább, a NER valóban rendszer, cinizmusra és önzésre épül. Rossz stratégia izoláltan nézni az egyes – önmagukban esetleg akár helyeselhetõ – kultúrpolitikai lépéseket, ez vezet azokhoz a különalkukhoz, amelyek felszámolják a szolidaritást, atomizálják a kulturális szférát, azaz a NER mûködésének lényegét adják.”

A Magyar Narancsnak nyilatkozó kiadói forrás szerint a zsûri még mindig kiegyensúlyozottabb, mint mondjuk az alkotói támogatásokat osztó NKA szépirodalmi kuratóriuma, ahová a tagok harmadát az Emmi, harmadát az MMA delegálja, és maga Orbán János Dénes is az elbírálók között ül.
Udvari kultúra

A PIM fõigazgatója, Demeter Szilárd Tõkés László fideszes EP-képviselõ egykori irodavezetõje, a Századvég volt elemzõje, magát megveszekedett orbánistának tartja (és egyébként rendszeresen beszél arról, hogy erõszakban nõtt fel). Az érkezése elõtti PIM-rõl azt mondta: „A független-objektív értelmiség egyfajta szállásadójává vált, amivel önmagában nincs baj békeidõben, csakhogy most nem békeidõket élünk, veszélyben látom a kultúránkat.”

Õ a Magyar Narancsnak felidézte, a középgeneráció támogatását már a fõigazgatói pályázatában (pdf) célul tûzte ki, mert míg a pályakezdõk legjobbjait támogatja az állam a Móricz-, Babits- és Örkény-ösztöndíjakkal, az élõ klasszikusoknak ott van az MMA és a Digitális Irodalmi Akadémia, de Téreyhez hasonlóknak, „nem nagyon volt lehetõségük egy írásnyi szusszanáshoz jutni”.

Demeter azt mondta, az, hogy 2 év múlva három külsõs irodalmár szakértõ segítségével kiszórnak legalább 5 embert, egyrészt költségvetési okból lesz, másrészt szeretné, hogy „a Térey-ösztöndíjban legyen egy kis teljesítménykényszer. Hogy érezzék, nem alanyi jogon jár.” 2021 után is évente értékeljük az ösztöndíjasok munkáját, évente más-más külsõs tanácsadókkal. „Amennyiben a grémium úgy dönt, hogy valaki nem él vagy visszaél a Térey-ösztöndíj biztosította lehetõségekkel, akkor azzal a szerzõvel nem hosszabbítunk szerzõdést” – mondta Demeter.

A szerzõdés nem nyilvános, így azt sem lehet tudni, hogy a közpénzbõl finanszírozott mûveket ingyen hozzáférhetõvé teszik-e, de a Magyar Narancs megtudott pár részletet. Az ösztöndíjasok 2 korábbi kötetüket átadják a PIM égisze alatt mûködõ Digitális Irodalmi Akadémiának, az ösztöndíj elsõ 2 éve alatt pedig írniuk kell még egyet, ami egy év után szintén felkerül a DIA-ra. Az ösztöndíj meghosszabbításakor szempont lesz, hogy az írók mennyire mûködtek együtt a PIM-mel, részt vettek-e a múzeum irodalmi rendezvényein, felolvasásain, beszálltak-e a PIM mentorprogramjába. Az egyik díjazott furcsállja is, hogy projekttervet és beszámolót kérnek, mintha egy már elnyert ösztöndíjat kellene utólag megpályázni.

Az írók a „saját munkájukhoz méltó módon élhetnek”

Harmath Artemisz, a kuratórium elnöke, Térey János özvegye pár napja az ösztöndíjról úgy nyilatkozott a Népszavának: „Számomra arról szól, hogy valakiknek, számos, általam is nagyra tartott kitûnõ alkotónak, Garaczi Lászlónak, Kemény Istvánnak, Márton Lászlónak, stb. hosszútávon, kiszámíthatóan lehetõsége van a hivatásával foglalkozni. Örülök és gratulálok nekik. Nekem nagyon fontos, hogy ez az ösztöndíj a férjem nevét viseli, mert számomra azt képviseli, hogy a minõséget, a szellemi alkotómunkát meg kell becsülni. Az képviseli, hogy az írók eddig nem látott számban a saját munkájukhoz méltó módon élhetnek.”
Újabb kitüntetést kapott Dzsudzsák Balázs - ha meglátod miért kapta...
10/26
A roma nemzetiségi szószólója: Ki kell állnunk Orbán Viktor mellett
10/26
Elképesztő bejelentés: több tucat katonát küld Magyarország külföldre
10/26
Orbán ledobta a nagyágyút - azt híreszteli, hogy a kommunisták megszüntetnék a...
10/26
Hiába várják haza - a közút munkatársa vesztette életét...
10/26
Neeeeee - Az Elkxrtuk producere úgy tudja, bűncselekmény lehet nem átvenni az előre l...
10/26
Ha kövérre hallgatsz akkor iszol, mert szerinte a mértékkel fogyasztott pálinka báto...
10/26
Kásler olyat mondott a magyar egészségügyről és a kereszténységről amire nem volt...
10/26
Ugrás a lap tetejére
Legnépszerűbb csatornák
Hasznos információk
2020-2021. Minden jog fenntartva - TheNews
                   

19 millió forintos ösztöndíj forgatja fel a magyar irodalmi életet


Többen eleve kérték, hogy ne is jelöljék õket.
Mások azután jelezték, hogy nem kérnek az ösztöndíjból, miután megkapták.
Sokan pedig többek szerint is csak a hûségük miatt kapták meg az ösztöndíjat, amit rossz magaviselet esetén elvehetnek, és aminek az odaítélésében a „megveszekedett orbánista” Demeter Szilárdnak vétójoga van.

A Petõfi Irodalmi Múzeum (PIM) idén indította el a nemrég elhunyt Térey Jánosról elnevezett ösztöndíját. Ezt a „35 és 65 év közötti, magyar nyelven alkotó szerzõk kapják abból a célból, hogy nyugodtabb alkotói körülményeket biztosítson számukra a Múzeum”, ami „a legkiválóbb kortárs szerzõk tevékenységét alkotói pályájuk minden szakaszában támogatni” szeretné.

A szakmai kuratórium (pdf) – aminek az elnöke Térey özvegye, és a tagjai az írószervezetek, az Emmi, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a PIM delegáltjai – többfordulós, titkos szavazással választotta ki az írókat a legfeljebb 5 éves alkotói ösztöndíjra, amit a PIM biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programjában. Az ösztöndíj havi összege az Akadémia tagjainak juttatott mindenkori felhasználási díj 90 százaléka, idén bruttó 320 ezer forint. Vagyis öt év alatt fejenként összesen több mint 19 millió forint, ez szokatlanul nagy összeg, és hosszú idõtáv.

A Térey-ösztöndíjra összesen 330 embert jelöltek, a 30 kiválasztott mellett a 15 fõs tartaléklista azért készült el, hogy ha Demeter Szilárd, a PIM fõigazgatója – akit januártól újabb két évre a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyûjtemények integrált fejlesztéséért felelõs miniszteri biztossá neveztek ki – él a vétójogával, vagy más okból csökkenne a Térey-ösztöndíjasok száma, akkor a tartalékosok elõre léphessenek. „Demeter Szilárd nem vétózott, sõt javaslatára a Térey Ösztöndíjbizottság úgy döntött, két évre mind a negyvenöt kiválasztott író megkapja a Térey-ösztöndíjat” – közölte a PIM a díjazottak névsorát. A bizottság, ami a kuratóriumnál szûkebb összetételû, 2 év múlva, 2021 végén értékeli a Térey-ösztöndíjasoknak az ebben az idõben alkotott irodalmi munkásságát, és legalább 5 ösztöndíjassal nem hosszabbítják meg a szerzõdést, majd a többieknek is évente kell kérniük a szerzõdésük meghosszabbítását.

(Egyébként a PIM bonyolítja le például a Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjat is, amit 1984 után született írók, irodalmárok kaphatnak a szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz. A PIM szerint az „ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvezõ feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez”. Ez viszont csak egy évig jár, és havi 200 ezer forintot jelent.)
Akik nem kértek az ösztöndíjból

A 34 éves Bartók Imre, miután megtudta, hogy õt is jelölték, bejelentette, hogy nem veszi át a díjat. „Enyhén szólva aggályosnak találom a díj létrejöttének körülményeit, annak átláthatatlanságát, az azt életre hívó Demeter Szilárd személyét, és nem hiszem, hogy itt és most ebben a formában kellene támogatni azt a kultúrát, amelyet egyébként DSZ példaképe és fõnöke az egész trollapparátusával tudatosan és szisztematikusan rombol körülöttünk” – írta Bartók, akinek a helyére Demeter Szilárd ajánlására a Nyugalom és az A vége szerzõje, Bartis Attila került, aki elfogadta a díjat.

Bartók azóta azt is megírta, hogy a bejelentése utáni napon visszavonta a részvételét az Irodalom Éjszakáján a szervezõ Külgazdasági és Külügyminisztérium. A minisztérium a szervezõknek ezt a koncepció megváltozásával indokolta, de ahogy azt Gy. Németh Erzsébet írta: „más jele a koncepció megváltozásának nem volt, a sajtóból azt is tudhatjuk, hogy a program szakmai elõkészítõi a döntéssel nem értenek egyet”. A humán területekért felelõs fõpolgármester-helyettes levélben fordult a KKM-hez, „hogy tegye nyilvánossá, milyen szakmai megfontolás, milyen koncepcionális változás indokolja a Budapest által is támogatott program átalakítását, amelyek alapján Bartók Imre hirtelen rossz döntésnek bizonyult a szakma támogatása ellenére”. „Ennek hiányában okkal gondolhatják a kultúraszeretõ polgárok, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kultúrharcot vív” – írta.

A HVG is megkereste a KKM-et, ami a válasza alapján megsértõdött Bartók nyilatkozatán:

„Bartók Imre Facebook-posztjában egyértelmûvé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek.

Ezért, bár korábban az általunk igen tisztelt írói munkásságának egy elemét választottuk ki arra, hogy az Irodalom Éjszakáján a magyar irodalmat képviselje, késõbbi üzenetét megértettük, és nem volt más választásunk, mint új koncepcióval nekivágni a KKM társfinanszírozásában és részvételével zajló Irodalom Éjszakája projektnek.

Amennyiben Bartók Imre jelzi, hogy véleményét félreértettük, és mégsem jelent számára problémát a KKM által a programba delegált szerzõként részévé válni a hivatalos állami kulturális diplomáciának, örömmel jelezzük a szervezõknek, hogy továbbra is az õ szövegével kívánjuk képviselni a magyar irodalmat.”

A 46 éves Csehy Zoltán sem vette át az ösztöndíjat, a Dunsztnak errõl azt mondta, két okból döntött így, egyrészt „sem a döntnökök személye nem ismert, sem a döntés kritériumai nem voltak világosak”, és mivel „a gyõztesek között közmegbecsülésnek örvendõ, jelentõs alkotók és közismert irodalmi élõsködõk egyaránt szerepeltek, sõt akadt olyan személy is, akinek »irodalmi« tevékenysége egy pályakezdõ színvonalát is alig éri el, s akinek a köteteit fellépésétõl kezdve negatív kritikai visszhang kíséri, a bizottság tagjait gyaníthatóan aligha irodalomesztétikai szempontok vezették”.

Másrészt pedig más tudományos és irodalmi tervei vannak, és ezeket nem szerzõdésekhez kötött feltételek közt szeretné megvalósítani. „Kétségtelen, hogy a politika frusztrált, szinte a hisztérikusságig felfokozott kulturális közeget teremtett körénk: de épp ilyenkor kell megõrizni a belsõ nyugalmat és a külsõ higgadtságot” – mondta.

Csehy elõször arra gondolt, hogy az ösztöndíjat átveszi, majd eljuttatja egy arra érdemes irodalmi alapítványhoz, mondjuk beszállna vele a Baumgarten-díjba, de „a szerzõdés szigorú és egyértelmû feltételeit áttanulmányozva ez lehetetlen vállalkozásnak tûnt”, így csak azt tudta tenni, hogy nem írja alá. „Egy verskötetet-tervet máshol is megpályáztam, ahol világosak a feltételek. Vagy megkapom, vagy nem. Az ösztöndíj ne legyen alibi: ennyi idõ alatt két verskötetet nem tudok színvonalasan megírni, és szeretem, ha a közlés, a felolvasások, az irodalmi közszereplések joga nálam marad, ha az ösztöndíj adományozója és kedvezményezettje egyaránt szolgál, mondjuk (hangozzék bár patetikusan) konkrétan a nívós magyar irodalmat szolgálja, és nem kegyet oszt vagy megrendel, nem tékozol és összehány, hanem épít és befektet” – mondta.

Szerdán a Litera megírta azt is, hogy újabb három ember, Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szõcs Petra jelentette be, hogy nem kívánják elfogadni a Térey-ösztöndíjat.
„A díj 50 százaléknál nagyobb arányban politikai kifizetõhely”

Péterfy Gergely pedig többek között azt írta, az ösztöndíj még jobban megosztja a hazai írótársadalmat, és szerinte „elképesztõ, bár borítékolható volt, hogy a díj 50 százaléknál nagyobb arányban politikai kifizetõhely”.

A Magyar Narancsnak többen sérelmezték, hogy Orbán János Dénes és a környezetébõl többen is bekerültek az ösztöndíjasok közé, pedig a jelölés egy korai szakaszában úgy lehetett tudni, kizáró ok lesz a tagság a közpénzzel feltöltött Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-ben és az MMA-ban. A KMTG honlapja oktatók vagy mentorok között sorolja a díjazottak közül OJD mellett Farkas Wellmann Endrét, Lõrincz P. Gabriellát, Nagy Koppány Zsoltot, Sántha Attilát, Zalán Tibort és Végh Attilát. De ösztöndíjat kapott Fekete Vince költõ is, aki 2014 óta az MMA rendes tagjaként állami életjáradékot kap.

A Magyar Narancs tud olyan díjazottról is, aki elfogadja az ösztöndíjat, de a pénz jelentõs részébõl nehéz anyagi helyzetben lévõ kulturális szervezeteket, intézményeket akar támogatni, viszont nem szeretné, ha emiatt megvonnák tõle az ösztöndíjat, ezért kért névtelenséget.

Szkárosi Endre, a Szépírók Társaságának elnöke a Magyar Narancsnak azt mondta: volt vita arról, hogy részt vehetnek-e a folyamatban, de belementek, mert „több középgenerációs írótársuknak óriási anyagi segítséget jelent az ösztöndíj”. Náluk hárman-négyen, a Fiatal Írók Szövetségénél ketten jelezték, hogy nem kérik a jelölést.

Karafiáth Orsolya azt mondta a lapnak: „Mindenki azzal jön, hogy Térey is középen állt, a megbékélés, a hidak építésének fontosságát hangsúlyozta. De az nem hídépítés, hogy néhány minõségi írót is bevesznek, csak azért, hogy OJD-nek és körének osztogathassák a díjakat.”

Peer Krisztián költõ azt mondta, saját kérésére nem terjesztették fel az ösztöndíjra: „Számomra evidencia, hogy nem bizniszelünk sem a NER-rel, sem annak komisszárjaival. A reálpolitizálás: önfeladás. Bár kulturális vonalon a dilettáns kapkodás jellemzi leginkább, a NER valóban rendszer, cinizmusra és önzésre épül. Rossz stratégia izoláltan nézni az egyes – önmagukban esetleg akár helyeselhetõ – kultúrpolitikai lépéseket, ez vezet azokhoz a különalkukhoz, amelyek felszámolják a szolidaritást, atomizálják a kulturális szférát, azaz a NER mûködésének lényegét adják.”

A Magyar Narancsnak nyilatkozó kiadói forrás szerint a zsûri még mindig kiegyensúlyozottabb, mint mondjuk az alkotói támogatásokat osztó NKA szépirodalmi kuratóriuma, ahová a tagok harmadát az Emmi, harmadát az MMA delegálja, és maga Orbán János Dénes is az elbírálók között ül.
Udvari kultúra

A PIM fõigazgatója, Demeter Szilárd Tõkés László fideszes EP-képviselõ egykori irodavezetõje, a Századvég volt elemzõje, magát megveszekedett orbánistának tartja (és egyébként rendszeresen beszél arról, hogy erõszakban nõtt fel). Az érkezése elõtti PIM-rõl azt mondta: „A független-objektív értelmiség egyfajta szállásadójává vált, amivel önmagában nincs baj békeidõben, csakhogy most nem békeidõket élünk, veszélyben látom a kultúránkat.”

Õ a Magyar Narancsnak felidézte, a középgeneráció támogatását már a fõigazgatói pályázatában (pdf) célul tûzte ki, mert míg a pályakezdõk legjobbjait támogatja az állam a Móricz-, Babits- és Örkény-ösztöndíjakkal, az élõ klasszikusoknak ott van az MMA és a Digitális Irodalmi Akadémia, de Téreyhez hasonlóknak, „nem nagyon volt lehetõségük egy írásnyi szusszanáshoz jutni”.

Demeter azt mondta, az, hogy 2 év múlva három külsõs irodalmár szakértõ segítségével kiszórnak legalább 5 embert, egyrészt költségvetési okból lesz, másrészt szeretné, hogy „a Térey-ösztöndíjban legyen egy kis teljesítménykényszer. Hogy érezzék, nem alanyi jogon jár.” 2021 után is évente értékeljük az ösztöndíjasok munkáját, évente más-más külsõs tanácsadókkal. „Amennyiben a grémium úgy dönt, hogy valaki nem él vagy visszaél a Térey-ösztöndíj biztosította lehetõségekkel, akkor azzal a szerzõvel nem hosszabbítunk szerzõdést” – mondta Demeter.

A szerzõdés nem nyilvános, így azt sem lehet tudni, hogy a közpénzbõl finanszírozott mûveket ingyen hozzáférhetõvé teszik-e, de a Magyar Narancs megtudott pár részletet. Az ösztöndíjasok 2 korábbi kötetüket átadják a PIM égisze alatt mûködõ Digitális Irodalmi Akadémiának, az ösztöndíj elsõ 2 éve alatt pedig írniuk kell még egyet, ami egy év után szintén felkerül a DIA-ra. Az ösztöndíj meghosszabbításakor szempont lesz, hogy az írók mennyire mûködtek együtt a PIM-mel, részt vettek-e a múzeum irodalmi rendezvényein, felolvasásain, beszálltak-e a PIM mentorprogramjába. Az egyik díjazott furcsállja is, hogy projekttervet és beszámolót kérnek, mintha egy már elnyert ösztöndíjat kellene utólag megpályázni.

Az írók a „saját munkájukhoz méltó módon élhetnek”

Harmath Artemisz, a kuratórium elnöke, Térey János özvegye pár napja az ösztöndíjról úgy nyilatkozott a Népszavának: „Számomra arról szól, hogy valakiknek, számos, általam is nagyra tartott kitûnõ alkotónak, Garaczi Lászlónak, Kemény Istvánnak, Márton Lászlónak, stb. hosszútávon, kiszámíthatóan lehetõsége van a hivatásával foglalkozni. Örülök és gratulálok nekik. Nekem nagyon fontos, hogy ez az ösztöndíj a férjem nevét viseli, mert számomra azt képviseli, hogy a minõséget, a szellemi alkotómunkát meg kell becsülni. Az képviseli, hogy az írók eddig nem látott számban a saját munkájukhoz méltó módon élhetnek.”
Újabb kitüntetést kapott Dzsudzsák Balázs - ha meglátod miért kapta...
Ünnepélyes keretek között kapta meg szombaton Debrecen város Hajós Alfréd-díját Dzsudzsák Balázs, a DVSC 108-szoros válogatott l...
Elképesztő bejelentés: több tucat katonát küld Magyarország külföldre
A magyar kormány még szeptemberben kezdeményezte, hogy a Magyar Honvédség is csatlakozzon Maliban a Franciaország által vezetett Taku...
Orbán ledobta a nagyágyút - azt híreszteli, hogy a kommunisták megszüntetnék a...
A Jobbik alapító nyilatkozatában az van, hogy a kommunista utódpárt ellen jött létre, most mégis szövetségre léptek velük - eml...
Hiába várják haza - a közút munkatársa vesztette életét
Megszűnt az útzár a tragédia helyszínén. 16.35 – A Közút 45 éves lébényi munkatársa vesztette életét
Neeeeee - Az Elkxrtuk producere úgy tudja, bűncselekmény lehet nem átvenni az előre lefoglalt mozijegyet
Az Origo szerző nélküli Lábszagú, besurranó tolvaj stílusban próbálja egy producer a nézőket elriasztani az Elk.rtuk című siker...
Ha kövérre hallgatsz akkor iszol, mert szerinte a mértékkel fogyasztott pálinka bátorságot, a bor bölcsességet ad
A magyar pálinka értéket képvisel, miután a termelők visszaállították a becsületét, és minden adott ahhoz, hogy a folytatás is ...
Kásler olyat mondott a magyar egészségügyről és a kereszténységről amire nem voltunk felkészülve
A magyar egészségügy a kereszténység értékein alapul, a szeretetre, az odafigyelésre és egymás tiszteletére – mondta az emberi ...
A füzetével védte az államtitkár Varga Juditot, nehogy kérdezni tudjanak tőle - elképesztő videó
Kedden hallgatta meg a parlament igazságügyi bizottsága Varga Judit igazságügyi miniszter beszámolóját. A párbeszédes Tordai Bence...
Elképesztő ujjongás fogadta Orbánt - aztán jött a szokásos beszéd: védekezni kell....
Nem lehetséges a magyar vidék fejlődése a közép-európai egység gondolatának megvalósítása nélkül, ha van közép-európai egy...
Elképesztő bejelentés: Orbán hosszú távú együttműködést kötött a kínai....
Az oktatás digitális átalakítását, az 5G meg a vezetékes hálózatok fejlesztését és az okosváros-megoldásokat is magában fogla...
Új külföldi barátot talált Orbán: érdekeltek vagyunk abban, hogy létrejöjjön egy új csoportosulás
A magyar miniszterelnök kedden a Karmelitában fogadta a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés elnökét, Marine Le Pent, hogy m...
Kitört a botrány: havonta egyszer jönnek át felvenni a csalással megszerzett magyar nyugdíjukat
Csak havonta egyszer jönnek át felvenni a csalással megszerzett magyar nyugdíjukat. Drámai erejű filmet forgatott az ukrán határ me...
Most Brüsszel üzent Orbánnak: a korrupciós kockázatok miatt maradt pénz nélkül a magyar kormány...
Ujhelyi István EP-képviselő (MSZP) megkérdezte az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, hogy van-e összefüggés a homo...
Mikor embercsempész vagy de van stílusod - Alfa Romeo-val, játék határok nélkül
A férfi négy határsértőt akart átcsempészni az országon. A nyomozók őrizetbe veszik. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitánys...
Három nyomozó megmutatja a dílernek milyen finom szaga van a pázsitnak - a mercijét is lefoglalták a biztonság kedvéért
A Miskolci Rendőrkapitányság befejezte azoknak az ügyeknek a vizsgálatát, amelyeket öt, ittas, és egy bódult járművezetővel szem...
Futásnak eredtek a migránsok de nem számoltak azzal, hogy a legképzettebb rendőrök erednek a nyomukba...elképesztő story
Embercsempészés gyanúja miatt indul eljárás az ellen a 32 éves román sofőr ellen, aki 9 embernek nyújtott segítséget az országha...
És akkor Orbán nyugdíjprémiumát jól elviszi az infláció - érkeznek az adatok
A magyar kormány szeptemberben lengette be, hogy novemberre nyugdíjbummal készülnek: a megemelt és egyösszegű emelés november közep...
Varga Judit bejelentése: családanyaként kiemelt feladatának érzi....
Varga Judit igazságügyi miniszter arra kérte az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ellenzéki tagjait, hogy ne gátolják a ...
Orbán összehasonlított a mostani béreket a 2010 előttiekkel - mutatjuk az eredményt
2010-ben az átlagbér is kevesebb volt, mint amennyi most lesz majd a minimálbér - mutatott rá Orbán Viktor hétfőn a parlamentben az ...
Mit lép a kormány? Horvátországban ítélték börtönre az ismert magyar üzletembert
Helybenhagyták az első fokú ítéletet. A zágrábi legfelsőbb bíróság másodfokú ítélete alapján korrupció miatt
Botrány: Dülöngélt a fideszes politikus a Parlamentben, követelik vizsgálják ki, miért
A Jobbik elnöke szerint úgy tűnt, Simonkának sikerült belülről módosítani a tudatállapotát. „Nemrég Kövér László azt nyil...
kitört a botrány: 15 éves fiút ütött meg a biztonsági őr
Budapest – Pattanásig feszült a viszony Újpesten az NB I-ben sereghajtó lila-fehér futballklub és szurkolótábora között, arra az...
A szomszédjuk eltörte a szennyvízcsatornájukat ami ezután jött...
Pöcegödörszagban éli mindennapjait több mint két hónapja Regős Judit és családja. Szomszédjuk építkezés közben törte el a sz...
Bénulás: elfogyott a dízelek adaléka, teljes áruforgalmi leállás jöhet - mi a megoldás?
Az utóbbi egy hónap alatt 70 százalékkal emelkedett a földgáz ára. Emiatt egyre csak fogy az AdBlue is, melynek hiánya teljes árufo...
Megfenyegették a veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozóit - Nektek is el kellett volna...
Nagyon régen várt pillanat érkezett el a veronai buszbalesetben elhunytak hozzátartozói számára. Csaknem öt évvel a 18 áldozatot k...
Durva dolog derült ki: a kormány állami alapítvány cégén keresztül vásároltak szlovákiai épületeket
Lelepleződtek. A magyar kormány nemcsak közvetlenül, hanem egy állami alapítvány cégén keresztül is vásárolt értékes szlovák...
Borul a bili: Súlyos törvénysértéseket találtak a fideszes településen - Közel kétszázmilliót kell a városvezetésnek visszafizetnie...
Közel kétszázmilliót kell a városvezetésnek visszafizetnie. Idén Sümeg város vezetése számos súlyos botrányba keveredett, amel...
Megnézték mi épül már megint Felcsúton: ez már tényleg beteg - amit ott találtak...
Másfél milliárdból építenek vasbeton hidat, éttermet, kilátó teraszt. Hadházy Ákos lement Felcsútra, és látta, Orbán Viktor ...
Kiborultak a helyiek: koszos vízzel töltenék fel a Velencei-tavat???
Pátka — Noha a jó idő elmúltával már kevesebb szó esik a Velencei-tó agóniájáról, a szakemberek lázasan dolgoznak azon, hogy ...
Kitört a botrány: Sikkasztás miatt nyomoznak a zsaruk a magyar településen
Sikkasztás gyanúja miatt rendeltek el nyomozást a Tolna megyében található Tamási szennyvízcsatorna-beruházásával kapcsolatban. ...
Bohóckodás forever: Szijjártó után Varga Mihályt is díszdoktorrá avatták a kazah egyetemen
A kazahsztáni Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetemen díszdoktorává avatták Varga Mihály pénzügyminisztert – erről a politikus szá...
Ha meglátod mit akarnak rendezni jövőre Budapesten........ - nincsenek szavak....
Jövőre nemzetközi űrkongresszust rendezne Magyarország. A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) hétfőn mutatta be a pályázati any...
Orbánt megkérdezték az 500 forintos benzinárról, nem megnyugtató amit mondott
Szerinte az üzemanyagár befagyasztása túl drasztikus lépés lenne. A hétfői parlamenti ülés azonnali órájában Orbán Viktor min...
Nem akármilyen filmszerepet kapott Vidnyánszky Attila fia
A film producere a Vidnyánszky-féle SZFE kuratóriumi tagja lesz. Elkezdődött a Blokád című film forgatása; a taxisblokád idején ...
Nemzetközi botrány: Két év börtönre ítélték Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatót Horvátországban- ilyen még nem volt
Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt hat, Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgatót pedig két év letöltendő börtönbüntetésre íté...
Elképesztő: hátfájásra panaszkodott, majd hirtelen lebénult mindkét lába Adriennek
Veszélyes a nyirokrendszer rosszindulatú daganata A nyirokcsomó duzzanatot fertőzés, de akár daganat is okozhatja. Hudákné Tóth Ad...
Üzeneted érkezett: Orbán szerint akink fontos az ország jövője az vele tart
Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, az 1...
Meghökkentő szavak adásban: Gulyás szerint az Európai Parlament kártékony és ...
Agyrémnek nevezte Gulyás Gergely az Európai Parlament csütörtöki határozatát, miszerint a lengyel alkotmánybíróság illegitim. ...
A Fidesz szerint a 2002 utáni baloldali kormányok szinte csődbe vitték az országot, majd ....
Gyurcsánynak már távoznia kellett volna a politikából - hangsúlyozta Révész Máriusz a parlamentben. Révész Máriusz (Fidesz) a k...
A Fidesz eddigi legkeményebb üzenete az ellenzéknek: savanyú a szőlő??... több százezren ...
A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség reagálása Barkóczi Balázs (DK) nyilatkozatára Jaj, de nagyon savanyú a szőlő a baloldalnak, ...
Kitört a botrány: lefotózták a magyar képviselőt aki szundizik a parlamentben ráadásul....
Budapest – Nem hozta lázba a képviselőket a hétfői ülésnap. A napirend előtti felszólalásokat és a képviselői kérdéseket ...

Ugrás a lap tetejére
Legnépszerűbb csatornák
Hasznos információk
2020-2021. Minden jog fenntartva - TheNews