NE!
WS
            

Magyarország 2023: a munkáltató kirúghatja a kismamákat és a táppénzen lévőket is azonnal!

Holnaptól a munkáltató kirúghatja a kismamákat és a táppénzen lévőket is azonnal!

Július 1-től a munkáltatók felmondhatnak táppénz alatt! Betegeknek, kismamáknak, most derült ki!
Július elsejétől a betegség ideje alatt is felmondhatnak a munkáltatók a keresőképtelenné váló munkavállalóiknak. Egyszerűbb lesz megszabadulni az eddig védett pozíciókban lévőktől, azaz a három éven aluliakat nevelőktől vagy nyugdíj előtt állóktól, bizonyos esetben a várandósoktól is. Aki pedig hosszabb munkanélküliség után vállal újra munkát, ám röviddel a munkakezdés után a betegszabadság idejét meghaladó időtartam erejéig lesz beteg, annak úgy mondhatnak fel, hogy közben táppénzre sem lesz feltétlenül jogosult.

A mostani, még hatályos Munka törvénykönyve szerint nem szüntetheti meg a munkáltató a táppénzen lévő dolgozók munkaviszonyát rendes felmondással. A felmondást a gyógyult munkavállaló ismételt munkába állásának napján lehet közölni. Ha a felmondási védelem időtartama a 15 napot meghaladta, akkor további 15 nap, ha a 30 napot meghaladta, akkor pedig csak 30 nap múlva kezdődik el a felmondási idő, amely alapesetben 30 nap, de a munkáltatónál eltöltött évekkel arányosan hosszabbodik, 20 év után már hatvannapos többlet jár.

A július 1-jén hatályba lépő új Munka törvénykönyve (Mt.) szerint azonban nem élveznek majd védettséget a táppénzen lévő dolgozók, és azok sem, akik a beteg gyermekük ápolása érdekében kérik táppénzes állományba helyezésüket, vagy hozzátartozójuk ápolása miatt keresőképtelenek. A gyermeküket ápolókat csak akkor illeti meg a védettség, ha erre az időszakra fizetés nélküli szabadságot kérnek. Akik viszont nem a gyermeküket, hanem más közeli hozzátartozójukat ápolják, fizetés nélküli szabadság esetén sem élveznek majd védelmet, ellentétben a jelenleg hatályos szabályokkal.

Júliustól tehát a saját, illetve a gyermekük betegsége miatt táppénzen lévőknek, a közeli hozzátartozójukat ápoló, fizetés nélküli szabadságon lévőknek keresőképtelenség miatti távollétük ideje alatt is fel lehet mondani, bár a felmondási idő csak a fenti időtartam lejáratát követően kezdődhet. Ezáltal az érintettek akár egyhavi fizetésüktől is eleshetnek a mostani szabályokhoz képest. Az új Mt. szerint szerint a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, valamint a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követő napon kezdődik, írta a Pénzcentrum.hu. Aki pedig hosszabb kiesés után dolgozik újra, az egyéb hátrányokra is számíthat.

Újrakezdők hátrányban

Folyamatos biztosítás – a bűvös 30 nap
A biztosítás akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Amennyiben a folyamatos biztosítási idő az irányadó időszakban megszakad, a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni, és a megszakítás után belép a Az OEP tájékoztatója részletesen felsorolja, ki és milyen jogviszonyok alapján minősül biztosítottnak, a jogviszony fajtájától (alkalmazotti, vállalkozói, egyházi, őstermelői stb.státusz), időtartamától és az elért jövedelemtől függ a pénzbeni és természetbeni ellátásokra való jogosultság.
A pályakezdőket igyekeznek védeni valamennyire. A folyamatos biztosítás tartamára tekintet nélkül táppénz jár annak, aki18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított.

Még nehezebb helyzetbe kerülhet az, akinek nincs „folyamatos biztosítási ideje” – mert tartós munkanélküli, vagy például gyes, gyed alatt szűnik meg a munkaviszonya (mert például határozott idejű munkaviszonya volt, esetleg a munkáltatót időközben felszámolták, vagy a közös megegyezéses való távozást választotta), és a munkaviszony megszűnése utáni 30 napban nem sikerült új munkát találnia, esetleg közben lejár a gyes-jogosultsága is. Ez esetben ugyanis betegszabadságra igen, de a táppénzre nem feltétlenül lesz jogosult az első 180 napban, tehát a betegszabadság kimerülése után esetleg nem kap saját jogú ellátást, és gyermekápolási táppénzre (gyáp) sem lesz jogosult, figyelmeztetnek szakértők.

Ez a jelenleg is érvényes szabályozás nem fog változni az új Munka törvénykönyvének hatályba lépése után sem, ám a felmondási védelem megszüntetése még nehezebb helyzetbe hozhatja a munkavállalót, főleg ha hosszas munkanélküliség után vállal állást, ám az első hetekben-hónapokban betegszik meg súlyosan.

Az OEP tájékoztatója szerint, aki a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően egy évnél rövidebb folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, az a személy táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időn át kaphat.

Ha pedig már a betegszabadság, vagy a táppénz ideje alatt felmondanak neki, akkor felgyógyulás után csak a törvényben meghatározott felmondási időre járó bért kaphatja meg – próbaidősök azt sem.

Marad viszont a jelenleg minimálbérnyi álláskeresési járadék három hónapra – kérdés, hogy például egy rákbeteg hogyan jelenne meg a munkaügyi központban, és miként tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Remélhetően az már senkinek nem jut eszébe, hogy közmunkára kötelezze.

Három éven aluliakat nevelők esetében átmenetileg „vissza lehet menekülni” gyesre, (adott esetben gyedre), ám visszamenőlegesen maximum két hónapra jár az ellátás. Ez esetben is érvényes az a szabály, hogy maximum heti 30 óra munka mellett jár a gyes, gyed pedig aktív munkaviszony idejére nem kapható – akkor sem, ha valaki betegség miatt ténylegesen nem végezhetett munkát.

Van némi kedvezmény azok számára, akik gyes, gyed után, de nem megszakított jogviszony mellett (általában ugyanott, ahonnét szülni mentek) kezdenek el dolgozni. Ők a táppénzt, gyermekápolási táppénzt a korábbi munkaviszonyuk, fizetésük alapján fogják kapni, figyelmeztetnek a szakértők.

Ezt alátámasztja az OEP január elejétől érvényes tájékoztatója, amely szerint ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nem volt 180 naptári napi keresete, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy ez kedvezőbb, mint a minimálbér. Tehát, ha valaki gyedről visszamegy dolgozni és néhány héten belül gyermekápolási táppénzt kell igényelnie, mert gyermeke beteg lett, akkor a korábbi ellátás szerint fogja kapni a gyápot is. Ez a szabály vonatkozik azokra is, akik gyes mellett dolgoznak, vagyis megszűnt az a korlátozás, hogy esetükben csak a gyes melletti munkaviszony alapján szerzett jogosultságot és jövedelmet lehetett figyelembe venni.

Állásba került munkanélküli ne legyen beteg

A gyet (gyermeknevelési támogatás, népnyelven „főállású anyaság”) mellett dolgozók sok egyéb jogcímen ellátást kapókkal együtt rosszabb helyzetben vannak, mint a gyes mellett dolgozók. A táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál ugyanis csak a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék időtartama alatt a munkavállalás révén keletkezett biztosítotti időszakot (napokat) lehet figyelembe venni biztosítási időként. Ezt kedvezőtlen helyzetet csak ronthatja a táppénz alatti felmondás lehetősége júliustól.

Elbocsátás szempontjából valamivel jobb lehet a START-Bónusz kártyával munkát vállalók helyzete (épp a tartós munkanélkülieket és a kisgyereket nevelőket célozza a kedvezmény), hiszen esetükben a munkáltató a kedvezményért tartós foglalkoztatást vállal, ellenkező esetben vissza kell fizetnie a járulékkedvezményt. Ezzel együtt, ha az első 180 napon belül betegszik meg a munkavállaló, főleg tartós munkanélküliség után, még elbocsátás nélkül is bármiféle ellátás nélkül maradhat, hónapokra.A patthelyzet oka: papíron van munkaviszonya, így munkanélküli-ellátást, segélyt, gyest nem kaphat (kivéve, ha részmunkaidőben dolgozik, és munka mellett is jár a gyes), táppénzre a nem folyamatos biztosítási idő miatt esetleg nem jogosult (jobb esetben be kell érnie az érvényes minimálbér felével), a betegszabadság-keretét pedig arra az évre kimerítette. Ez a helyzet jelenleg is előállhat, ám a keresőképtelen időszak alatti felmondási lehetőség tovább ronthat a helyzeten.

Van, akit július után sem lehet elbocsátani

Továbbra sem szüntetheti meg a munkáltató rendes felmondással a munkaviszonyt várandósság, szülési szabadság (tgyás), gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyes, gyed), tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, illetve olyan nő esetében, aki jogszabály szerinti mesterséges reprodukciós programban vesz részt, az ennek megkezdésétől számított hat hónapig. Várandósság esetén csak akkor él a védelem, ha a felmondás közlése előtt a várandósság tényét a munkavállaló a munkáltatóval közölte.

Védett korban lévők, vagy 3 éven alulit nevelők esetében, bár definíció szerint védettek, a súlyos kötelezettségszegést követő azonnali felmondáson kívül (amit a mostani szabályozás is lehetővé tesz) a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is meg lehet szüntetni az érintettek munkaviszonyát.

Főleg a kismamákat fenyegetheti ilyen veszély, mivel elegendő indok lehet, ha a munkáltató bebizonyítja, hogy a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy az, hogy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.Tehát, ha a gyesen, gyeden lévő munkavállaló jelzi visszatérési szándékát, ezt a munkáltató az időközben történt átszervezésekre, leépítésekre hivatkozva elutasíthatja azzal, hogy jelenleg nincs olyan munkakör, amelyet a munkavállaló betölthet, illetve a bíróságon vitatkozhatnak majd tovább, hogy az esetlegesen mégis felajánlott másik pozíció mennyiben felel meg a kismama képzettségének, gyakorlatának, tehát azt köteles lett volna-e adott esetben elfogadni.
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a titok nyitjára
11/29
Elképesztő: Tízmillió forintot fizettek Borkaiék alvilági alakoknak a hajós bulin készült felvételekért
11/29
Nemzetközi botrány: Terjedelmes összeállítást közölt a New York Times Orbán...
11/29
Orbán negatív rekordja: kiderült mennyi magyar dolgozik Ausztriában - százeres nagyságrend
11/29
Nem akárkik akadályozták meg Karácsonyékat, hogy a NER-nek adjanak 44.000 rekl...
11/29
Nacsa: Adjunk hálát az Istennek, hogy olyan kormányunk van, amelyik az elmúlt tizenegy...
11/29
Ilyen még nem volt: Amerika lépett a külhoni magyarokkal szemben......
11/29
Már Hollandiában is nyomoznak a pécsi buszok ügyében - fideszes nagykutyákat is beid...
11/29
Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews
         

Magyarország 2023: a munkáltató kirúghatja a kismamákat és a táppénzen lévőket is azonnal!

Holnaptól a munkáltató kirúghatja a kismamákat és a táppénzen lévőket is azonnal!

Július 1-től a munkáltatók felmondhatnak táppénz alatt! Betegeknek, kismamáknak, most derült ki!
Július elsejétől a betegség ideje alatt is felmondhatnak a munkáltatók a keresőképtelenné váló munkavállalóiknak. Egyszerűbb lesz megszabadulni az eddig védett pozíciókban lévőktől, azaz a három éven aluliakat nevelőktől vagy nyugdíj előtt állóktól, bizonyos esetben a várandósoktól is. Aki pedig hosszabb munkanélküliség után vállal újra munkát, ám röviddel a munkakezdés után a betegszabadság idejét meghaladó időtartam erejéig lesz beteg, annak úgy mondhatnak fel, hogy közben táppénzre sem lesz feltétlenül jogosult.

A mostani, még hatályos Munka törvénykönyve szerint nem szüntetheti meg a munkáltató a táppénzen lévő dolgozók munkaviszonyát rendes felmondással. A felmondást a gyógyult munkavállaló ismételt munkába állásának napján lehet közölni. Ha a felmondási védelem időtartama a 15 napot meghaladta, akkor további 15 nap, ha a 30 napot meghaladta, akkor pedig csak 30 nap múlva kezdődik el a felmondási idő, amely alapesetben 30 nap, de a munkáltatónál eltöltött évekkel arányosan hosszabbodik, 20 év után már hatvannapos többlet jár.

A július 1-jén hatályba lépő új Munka törvénykönyve (Mt.) szerint azonban nem élveznek majd védettséget a táppénzen lévő dolgozók, és azok sem, akik a beteg gyermekük ápolása érdekében kérik táppénzes állományba helyezésüket, vagy hozzátartozójuk ápolása miatt keresőképtelenek. A gyermeküket ápolókat csak akkor illeti meg a védettség, ha erre az időszakra fizetés nélküli szabadságot kérnek. Akik viszont nem a gyermeküket, hanem más közeli hozzátartozójukat ápolják, fizetés nélküli szabadság esetén sem élveznek majd védelmet, ellentétben a jelenleg hatályos szabályokkal.

Júliustól tehát a saját, illetve a gyermekük betegsége miatt táppénzen lévőknek, a közeli hozzátartozójukat ápoló, fizetés nélküli szabadságon lévőknek keresőképtelenség miatti távollétük ideje alatt is fel lehet mondani, bár a felmondási idő csak a fenti időtartam lejáratát követően kezdődhet. Ezáltal az érintettek akár egyhavi fizetésüktől is eleshetnek a mostani szabályokhoz képest. Az új Mt. szerint szerint a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év, a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, valamint a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság lejártát követő napon kezdődik, írta a Pénzcentrum.hu. Aki pedig hosszabb kiesés után dolgozik újra, az egyéb hátrányokra is számíthat.

Újrakezdők hátrányban

Folyamatos biztosítás – a bűvös 30 nap
A biztosítás akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Amennyiben a folyamatos biztosítási idő az irányadó időszakban megszakad, a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni, és a megszakítás után belép a Az OEP tájékoztatója részletesen felsorolja, ki és milyen jogviszonyok alapján minősül biztosítottnak, a jogviszony fajtájától (alkalmazotti, vállalkozói, egyházi, őstermelői stb.státusz), időtartamától és az elért jövedelemtől függ a pénzbeni és természetbeni ellátásokra való jogosultság.
A pályakezdőket igyekeznek védeni valamennyire. A folyamatos biztosítás tartamára tekintet nélkül táppénz jár annak, aki18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított.

Még nehezebb helyzetbe kerülhet az, akinek nincs „folyamatos biztosítási ideje” – mert tartós munkanélküli, vagy például gyes, gyed alatt szűnik meg a munkaviszonya (mert például határozott idejű munkaviszonya volt, esetleg a munkáltatót időközben felszámolták, vagy a közös megegyezéses való távozást választotta), és a munkaviszony megszűnése utáni 30 napban nem sikerült új munkát találnia, esetleg közben lejár a gyes-jogosultsága is. Ez esetben ugyanis betegszabadságra igen, de a táppénzre nem feltétlenül lesz jogosult az első 180 napban, tehát a betegszabadság kimerülése után esetleg nem kap saját jogú ellátást, és gyermekápolási táppénzre (gyáp) sem lesz jogosult, figyelmeztetnek szakértők.

Ez a jelenleg is érvényes szabályozás nem fog változni az új Munka törvénykönyvének hatályba lépése után sem, ám a felmondási védelem megszüntetése még nehezebb helyzetbe hozhatja a munkavállalót, főleg ha hosszas munkanélküliség után vállal állást, ám az első hetekben-hónapokban betegszik meg súlyosan.

Az OEP tájékoztatója szerint, aki a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően egy évnél rövidebb folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, az a személy táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időn át kaphat.

Ha pedig már a betegszabadság, vagy a táppénz ideje alatt felmondanak neki, akkor felgyógyulás után csak a törvényben meghatározott felmondási időre járó bért kaphatja meg – próbaidősök azt sem.

Marad viszont a jelenleg minimálbérnyi álláskeresési járadék három hónapra – kérdés, hogy például egy rákbeteg hogyan jelenne meg a munkaügyi központban, és miként tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Remélhetően az már senkinek nem jut eszébe, hogy közmunkára kötelezze.

Három éven aluliakat nevelők esetében átmenetileg „vissza lehet menekülni” gyesre, (adott esetben gyedre), ám visszamenőlegesen maximum két hónapra jár az ellátás. Ez esetben is érvényes az a szabály, hogy maximum heti 30 óra munka mellett jár a gyes, gyed pedig aktív munkaviszony idejére nem kapható – akkor sem, ha valaki betegség miatt ténylegesen nem végezhetett munkát.

Van némi kedvezmény azok számára, akik gyes, gyed után, de nem megszakított jogviszony mellett (általában ugyanott, ahonnét szülni mentek) kezdenek el dolgozni. Ők a táppénzt, gyermekápolási táppénzt a korábbi munkaviszonyuk, fizetésük alapján fogják kapni, figyelmeztetnek a szakértők.

Ezt alátámasztja az OEP január elejétől érvényes tájékoztatója, amely szerint ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nem volt 180 naptári napi keresete, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy ez kedvezőbb, mint a minimálbér. Tehát, ha valaki gyedről visszamegy dolgozni és néhány héten belül gyermekápolási táppénzt kell igényelnie, mert gyermeke beteg lett, akkor a korábbi ellátás szerint fogja kapni a gyápot is. Ez a szabály vonatkozik azokra is, akik gyes mellett dolgoznak, vagyis megszűnt az a korlátozás, hogy esetükben csak a gyes melletti munkaviszony alapján szerzett jogosultságot és jövedelmet lehetett figyelembe venni.

Állásba került munkanélküli ne legyen beteg

A gyet (gyermeknevelési támogatás, népnyelven „főállású anyaság”) mellett dolgozók sok egyéb jogcímen ellátást kapókkal együtt rosszabb helyzetben vannak, mint a gyes mellett dolgozók. A táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál ugyanis csak a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék vagy az átmeneti bányászjáradék időtartama alatt a munkavállalás révén keletkezett biztosítotti időszakot (napokat) lehet figyelembe venni biztosítási időként. Ezt kedvezőtlen helyzetet csak ronthatja a táppénz alatti felmondás lehetősége júliustól.

Elbocsátás szempontjából valamivel jobb lehet a START-Bónusz kártyával munkát vállalók helyzete (épp a tartós munkanélkülieket és a kisgyereket nevelőket célozza a kedvezmény), hiszen esetükben a munkáltató a kedvezményért tartós foglalkoztatást vállal, ellenkező esetben vissza kell fizetnie a járulékkedvezményt. Ezzel együtt, ha az első 180 napon belül betegszik meg a munkavállaló, főleg tartós munkanélküliség után, még elbocsátás nélkül is bármiféle ellátás nélkül maradhat, hónapokra.A patthelyzet oka: papíron van munkaviszonya, így munkanélküli-ellátást, segélyt, gyest nem kaphat (kivéve, ha részmunkaidőben dolgozik, és munka mellett is jár a gyes), táppénzre a nem folyamatos biztosítási idő miatt esetleg nem jogosult (jobb esetben be kell érnie az érvényes minimálbér felével), a betegszabadság-keretét pedig arra az évre kimerítette. Ez a helyzet jelenleg is előállhat, ám a keresőképtelen időszak alatti felmondási lehetőség tovább ronthat a helyzeten.

Van, akit július után sem lehet elbocsátani

Továbbra sem szüntetheti meg a munkáltató rendes felmondással a munkaviszonyt várandósság, szülési szabadság (tgyás), gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyes, gyed), tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, illetve olyan nő esetében, aki jogszabály szerinti mesterséges reprodukciós programban vesz részt, az ennek megkezdésétől számított hat hónapig. Várandósság esetén csak akkor él a védelem, ha a felmondás közlése előtt a várandósság tényét a munkavállaló a munkáltatóval közölte.

Védett korban lévők, vagy 3 éven alulit nevelők esetében, bár definíció szerint védettek, a súlyos kötelezettségszegést követő azonnali felmondáson kívül (amit a mostani szabályozás is lehetővé tesz) a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is meg lehet szüntetni az érintettek munkaviszonyát.

Főleg a kismamákat fenyegetheti ilyen veszély, mivel elegendő indok lehet, ha a munkáltató bebizonyítja, hogy a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy az, hogy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.Tehát, ha a gyesen, gyeden lévő munkavállaló jelzi visszatérési szándékát, ezt a munkáltató az időközben történt átszervezésekre, leépítésekre hivatkozva elutasíthatja azzal, hogy jelenleg nincs olyan munkakör, amelyet a munkavállaló betölthet, illetve a bíróságon vitatkozhatnak majd tovább, hogy az esetlegesen mégis felajánlott másik pozíció mennyiben felel meg a kismama képzettségének, gyakorlatának, tehát azt köteles lett volna-e adott esetben elfogadni.
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a titok nyitjára
Eddig is sejtettük, mi az, amitől Orbán "Mindenazenyém" Viktor meghátrál: ha elveszik tőle a lopás lehetőségét. Azaz nem kap p...
Nemzetközi botrány: Terjedelmes összeállítást közölt a New York Times Orbán...
Terjedelmes összeállítást közölt a New York Times, hogyan próbálja befolyásolni Orbán Viktor az amerikai közvéleményt, hogy elf...
Orbán negatív rekordja: kiderült mennyi magyar dolgozik Ausztriában - százeres nagyságrend
Rekordot döntött a magyar munkavállalás július hónapban – írja a mfor. Új rekordot döntött a magyarok foglalkoztatása júliusb...
Nem akárkik akadályozták meg Karácsonyékat, hogy a NER-nek adjanak 44.000 reklámhelyet
A ferencvárosi polgármester és a Demokratikus Koalíció képviselői feküdtek keresztbe a nagy biznisznek. Némiképp meglepő szavaz...
Nacsa: Adjunk hálát az Istennek, hogy olyan kormányunk van, amelyik az elmúlt tizenegy évben stabil gazdasági alapokat teremtett....
Nacsa Olivér a kormány oltáskampányának egyik arcává vált. Elmondása szerint becsületbeli ügynek tekinti a részvételt. Az ismer...
Ilyen még nem volt: Amerika lépett a külhoni magyarokkal szemben...
Az Egyesült Államok hatóságainak a döntése nyomán nem mentesülnek már a vízumkötelezettség alól azok a magyar állampolgárok, ...
Már Hollandiában is nyomoznak a pécsi buszok ügyében - fideszes nagykutyákat is beidéztek
A magyar bíróság bekérte az iratokat a holland vizsgálatról, kiderül, megáll-e a vádlottak védekezése a pécsi Volvo busz-vásár...
A német köztévé nem kímélte Orbán rendszerét - nemzetközi botrány
A Deutsche Welle riportja után itt a német köztévé vizsgadarabja. A ZDF múlt szerdai nagy Magyarország-riportjából megtudhatja, mik...
Az egyháznak ajándékozza az állam a kimentett devizahitelesek lakásait - szeretetotthon kap mindent
Olyan lakásokról van szó, amelyek korábban a Nemzeti Eszközkezelőhöz tartoztak. Több ezer lakástól válik meg az állam a követ...
Erre a strandra elköltöttek (alsó hangon) 56 millió forintot de van egy apró bökkenő...
Erre a “strandra” elköltöttek (alsó hangon) 56 millió forintot , majd át is adta a kunszentmártoni polgármester - csak éppen til...
Toplistás bűnözök közé került a korábbi fideszes politikus és felesége - a bebörtönzés árnyékában
Börtönbüntetésre számíthat. Szabadságvesztés letöltése céljából, a toplistás körözési listán szerepelteti a rendőrség V...
Fidesz levél: a baloldal politikája tönkretette és a csőd szélére sodorta Magyarországot
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség reagálása a baloldal programjára A Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal nyilvánosságra ...
Az eddigi legnagyobb botrány: Nagyon jó úton jársz, hogy elássanak téged is..
Előtört a szeretet a “fiatal demokratából”. Penetráns stílusban mocskolódó posztot tett közzé a Facebook-oldalán Orbán Vikt...
Mi történt? Tízezer filippínó vendégmunkás érkezhet Magyarországra (+videó)
„Megvédik” a munkahelyeket Orbánék. A Fülöp-szigeteki TV Patrol nevű hírműsorban adták le a helyi tévében azt a, amelyben t...
Kő gazdag magyarok: Kiderült, hányan birtokolják a teljes magyar lakossági vagyon nagy részét
Az elmúlt három évben elképesztő vagyonkoncentráció kezdődött a legtehetősebbek körében: nagyjából 4500 olyan család van Magy...
Bayer elmesélte Schiffer Andrásnak, hogy Orbán apja milyen példásan privatizálta a gánti bányát
Nem sok olyan műsor létezik, ahol Schiffer András ne szerepelt volna, mióta visszavonult a politikától. Csak idén sikerült már vég...
Sokk: egymilliárd forintos mínuszba fordult a Sberbank magyar ügyfelének folyószámlája
Hogyan lesz az 500 ezer forintos vagyonból egyetlen pillanat alatt egymilliárd forintos adósság? Egy kecskeméti asszonnyal pontosan ez ...
Jogerősen elítélték mert rágalmazta Lázár Jánost
A hódmezővásárhelyi polgármester szerint „vérlázító” az ítélet, a törvényszék „politikai igényt” hajtott végre. Jog...
Dobtunk egy hátast Schadl György tengerparti lakásától: ahogy Ő fogalmazott: "fasza"
Hiába áradozott róla a korrupcióval vádolt elnök, hogy mennyire tetszik neki, valószínűleg bukni fogja, mivel a nyomozók zár alá...
Letagadta a 10 milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek karbantartására kötött szerződést a kórházi főigazgatóság
A Celitron által gyártott lélegeztetőgépek kötelező felülvizsgálatát egy szombathelyi cég vállalta el, közbeszerzés nélkül. ...
Nem akármilyen cégben lett ügyvezető Orbán Viktor lánya
A miniszterelnök lánya a BDPST Konceptben tölt be vezető tisztséget. Orbán Ráhel néhány napja bejegyzett vezető tisztviselő let...
Mi került ezen 3 milliárd forintba? - hihetetlen, oszlopokon álló mini focipálya a levegőben...
Budapest - Üvegfalú lift, fűtött mosdó és pelenkázó az alsó szinten, oszlopokon álló mini focipálya a levegőben, párapermetez...
Megindult a lavina: kemény nyomozás indult a megbukott Fidesz-vezetés ügyében
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a csillaghegyi Árpád ...
Az FBI kinyomozta, a Microsoft ezután elismerte, hogy horribilis kenőpénzeket juttattak magyar kormányzati embereknek
Ismerje meg Viktort ( Sagyibó), aki az elmúlt évtizedek egyik legjobban bizonyított korrupciós ügyének egyik főszereplője, de most ...
Megkérdezték a Fidesz képviselőjét, miért nem vallott be 71 millió forint kölcsönt, ami ezután jött...
Remélem nem bántom meg, de privát véleményem szerint ön egy hazug, rosszindulatú, manipulatív, velejéig romlott büdös kommun...
Orbán Viktor lányát is megfigyelte a kínai hírszerzés
Politikusok és családtagjaik, jelenlegi és volt diplomaták, állami cégvezetők, kis startupok alapítói - több mint hétszáz magyar...
Nemzetközi botrány: a Financial Times bemutatta Magyarország jövőjét - siralmas a kép
A napi.hu írta meg, hogy Ben Hall, a Financial Times európai ügyekkel foglalkozó szakírója szerint Kelet-Közép-Európa az idén felg...
Nemzetközi botrány: Nem kapott frekvenciát Szerbiában a TV2
Június végén derült ki, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető TV2 Szerbiában terjeszkedne, és el kíván indulni az országos tévéc...
Összeomlik a NER? - Leszerepeltek: Pofára estek Mészáros Lőrincék Szerbiában
Nem jöttek be a tervek. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó TV2 Média Csoportról még júniusban derült ki, hogy pályázat...
Rajtunk röhög Európa: a magyarok csináltak egy kamukaput egy betonkerítésre, ezt kérte az EU-s pályázat
„Örkény felsírna örömében. Szolnokon az Ormos Imre parknál épült ez a kapu a betonfalra.” Így kezdődik a Magyar Kétfarkú K...
Megfagyott a levegő: Videóval: Élő adásban kérdezték meg az államtitkárt, hazudott-e a Fidesz a választóinak
Égett a feje. Interjút adott Menczer Tamás az Egyenes Beszéd hétfő esti adásában, amelyben azt állította, rekordot döntött a ...
Orbánnak döntenie kell: nem akárkik követelik, hogy álljon a történelem jó oldalára
Felszólították Orbánt, hogy viselkedjen valódi európaiként. Több tucat EP-képviselő, köztük néppárti politikusok is, levélbe...
Na ne... - Orbán embere elmagyarázta, miért jó, hogy nincsenek európai bérek Magyarországon
Vélekedése szerint, “az egyetemi tanárok nem tudnak komplexen gondolkodni”. Pócs János gyöngyszemeiből szemezgetett a 444, melye...
Kifizette a hitelt, mégis behajtót küldtek a magyar nyugdíjasra - reagált a tisztelt behajtócég is
Jánoshalma — Régen rendezett kifizetett hiteltartozás miatt tett adóslistára egy Bács-Kiskun megyei nőt egy pénzintézet. Stein Zs...
Várkonyi vallomása: Elárulta mire gondolt amikor elköteleződött Mészáros mellett
Őszintén vallott a helyzetről. Várkonyi Andreának elege lett abból, hogy sokan úgy gondolják, ilyen fontos döntésben mint egy fé...
Nemzetközi botrány: Nem kapott frekvenciát Szerbiában a TV2
Június végén derült ki, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető TV2 Szerbiában terjeszkedne, és el kíván indulni az országos tévéc...
Ötmilliárd forintos magyar–kirgiz alapot hoz létre a magyar kormány - elképesztő bejelentés
Az MTI híre szerint fontos fejlesztési alapba fektet a magyar kormány, összesen ötmilliárd forintért magyar–kirgiz alapot hoznak l...
Az eddigi legdurvább írás jelent meg Orbánról - nem szereti, hanem gyűlöli ezt az országot
A státusztörvény könnygázzal fújta le a nemzet napszámosait - Orbán nem szereti, hanem gyűlöli ezt az országot Orbán Viktor a s...
Nemzetközi botrány: egy német lap szerint meg akar indulni Orbánék ellen az ...
Még ebben a hónapban beélesíthetik a jogállami eljárást. A német üzleti körök lapjának, a Handelsblattnak brüsszeli források ...
Botrány: részletezték az ifjú pár saját lábra állását - közel 50 milliárd forintot nyertek el az állami közbeszerzéseken
AZ IFJÚ PÁR SAJÁT LÁBRA ÁLLÁSA MÁR ÉPPEN ELÉG PÉNZBE KERÜLT AZ ADÓFIZETŐKNEK A miniszterelnök leányának, és vejének az ö...
Meghekkelték az Orbán-kormány propaganda-reklámját - ebből botrány lesz
Megcsináltuk az Orbán-kormány igazi propaganda-reklámját. Valahogy így nézne ki, ha igazat mondanának. Nézd végig! Csak azon dolg...

Ugrás a lap tetejére
Legnépszerűbb csatornák
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews